Spoelbakken Shop
Retourneren
Retourvoorwaarden Consument

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of wanneer het product voor u klaar ligt om afgehaald te worden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering/afhaling) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitzondering op het herroepingsrecht zijn artikelen die op uw vraag zijn geproduceerd ivm maatwerk, producten van hygiënische aard (zoals toiletzittingen) en producten welke verzegeld zijn.

Retourprocedure

U dient in te loggen in uw account (mocht u geen account hebben aangemaakt tijdens het bestelproces en als gast besteld hebben dan dient u telefonisch of per mail de retour aan te melden en ontvangt u een retournummer).

Ga naar de bestelling waar u een artikel of gehele bestelling wenst te retourneren en start de retourprocedure.

Selecteer het aantal van het betreffende artikel en geef de reden op van retourneren. Bevestig dit middels de button >Retouraanvraag versturen.

U ontvangt hier een bevestiging van per email met de instructies:

U kunt een artikel retour sturen op de volgende manier
- het product en/of de producten een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd ontvangen is.
- het product en/of de producten ongebruikt zijn.
- het product en/of de producten schoon zijn.
- het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
- de bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
- het artikel binnen uiterlijk 14 werkdagen na levering aangemeld is voor herroeping.

Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending wordt de waardevermindering in rekening gebracht.

Retour Sturen

Voor een snelle en goede verwerking is het van belang dat u het Formulier voor herroeping toevoegt aan uw pakket.

Adres retouren

Spoelbakken Shop
Jan Vermeerlaan 259
4703KW Roosendaal
Nederland

Retourvoorwaarden Zakelijk
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een zakelijke bestelling.